A8000 – Visual Identity

Visual identity of architectonic atelier

After 30 years of its existence, the architectural studio is undergoing major changes, which included the change of its name. The original ATELIER 8000 became the A8000. Modernization affected the company’s overall communication as well. For A8000 we have created a complete visual identity including redesign of its logo.

The new logo is typographical. The font of logo changed to Barlow as opposed to the old variant. It is a modern and geometric font which refers to architecture. With the cut, this font creates an out-of-the-box solution that works dynamically and at the same time points to the art side of the studio.

Standard prints such as business cards and letterhead paper were created. Many technical were designed as well. Those are based on the requirements and needs of architectural atelier.

The logotype can also be applied to objects and products. It uses space boundaries and supports the “out of box” concept.

The change of visual identity and communication is reflected in the graphics used in social media as well.


Vizuální identita architektonického atelieru

Architektonický atelier prochází po 30 letech své existence velkými změnami, které se dotkly i jeho názvu. Z původního ATELIERU 8000 se stalo A8000. Modernizace se dotkla také celkové komunikace společnosti. Pro tento atelier jsme proto vytvořili kompletní vizuální identitu včetně redesignu loga.

Nové logo je čistě typografické. Font loga se oproti staré variantě změnil na Barlow. Jde o moderní a geometrické písmo, které svým vzhledem podporuje oborou příslušnost. Společně s ořezem tento font vytváří řešení “out of box”, které působí dynamicky a zároveň odkazuje na uměleckou stránku atelieru. Rozpohybování loga a ořez číslovek 8 a 0 naznačuje, že je za viditelným celkem něco dalšího. To je také odkaz na práci A8000 a jejich projekty.

Pro potřeby A8000 vznikly standardní tiskoviny jako vizitky, dopisní a hlavičkový papír. Vznikla také spousta technických dokumentů vycházejících z požadavků a potřeb architektonického studia. Do nové vizuální identity tak byly převedeny například i layouty studií a prováděcích projektů.

Logotyp je možné aplikovat také na objekty a produkty. Umožňuje práci s ohraničením prostoru a dále tak podporuje koncept “out of box”.

Změna vizuální identity a komunikace se také postupně promítá i do grafiky použité v rámci sociálních sítí.

  • Categories:

    Graphic Design
  • Client:

    A8000
See Project

Click & Share US