Alcar

From the corporate identity through photos to flyers

Between the years 2013 and 2017 we have cooperated with the Slovakian premium car rims seller Alcar. We have formulated the corporate identity of this brand and worked on communication and campaigns.

Each of those campaigns had its unique style linked with a slogan. At the same time was the graphic design based on the corporate and brand identity. We have created various formats for the company through the years, e. g. catalogues, flyers, billboards, online applications and also woblers.

The main goal of the communication was to represent Alcar as a seller of premium brand car rims.


Od identity přes fotografie po letáky

V období mezi roky 2013 a 2017 jsme spolupracovali s největším slovenským importérem německých hliníkových disků Alcar. Pečovali jsme o vizuální identitu této společnosti a zpracovávali podle zadání všechny komunikační kampaně.

Každá z těchto kampaní měla každý unikátní identitu spjatou s konkrétním sloganem. Zároveň však všechny materiály podléhaly zastřešující identitě značky. Pro společnost jsme v průběhu let vytvořili například katalogy, letáky, billboardy, online aplikace ale také woblery. Vznikaly však i rozsáhlé koláže a zajišťovali jsme mimo jiné také fotografování jednotlivých produktů.

Záměrem celé komunikace bylo především předat zájemcům informaci o tom, že se jedná o prémiovou značku. Tomu byla ve výsledku celá komunikace přizpůsobena.

  • Date:

    03/03/2014
  • Categories:

    Graphic Design
  • Client:

    Alcar

Click & Share US