ANIMA Hookah

ANIMA Hookah

With its unique design, Anima combines fine traditional materials with modern approaches and technologies.

When designing and constructing the Anima hookah, we got rid of the idea of the standard morphology of hookahs. The main dynamics of the whole shape lies in the upper part. On the hand, the lower part is lightened by three subtle support points. The whole hookah stands on an elegant carbon leg. The hand-blown glass vase smoothly transforms into a curved porcelain body with a lee-covered crown at the very top of the hookah.
This elegant yet minimalist shape is unusual in the industry. In the flood of all rotating hookahs, its asymmetry goes beyond and encourages viewing from all sides.

When designing the hookah, we intended to improve the final product not only visually but also functionally. We have elegantly implemented an innovative integrated light into the porcelain body of the hookah. The integrated light comes from the top, therefore there is an effective ambient fusion of coloured lights. The pattern on the glass bottom vase effectively changes the optics. The wide neck of the glass vase for the water is easy for washing or placing slices of fruits. That is something unconventional and more innovative in function in comparison with other hookahs on the current market situation.

Together with the product, we have created a new brand ANIMA. At the beginning of the brand was the ambition of the creators to bring to the market an innovative and modern product.


ANIMA Hookah

Anima svým jedinečným designem spojuje ušlechtilé tradiční materiály s moderními přístupy a technologiemi.

Při navrhování designu a konstrukce vodní dýmky Anima jsme se oprostili od standardního tvarosloví vodních dýmek. Hlavní dynamika celého tvaru spočívá v horní části. Spodní část je naopak odlehčená pomocí třech subtilních opěrných bodů. Celá dýmka se opírá o elegantní karbonovou nohu. Ručně foukaná skleněná váza plynule přechází v prohnuté porcelánové tělo se závětrně krytou korunkou na samém vrcholu dýmky.
Tento elegantní a přitom minimalistický tvar je v oboru nezvyklí. V záplavě všech rotačních dýmek se její asymetričnost vymyká a vybízí k prohlížení ze všech stran.

Při designování dýmky jsme zamýšleli výsledný produkt posunout nejen vizuálně, ale i funkčně. Inovativní integrované světlo jsme elegantně implementovali do porcelánového těla vodní dýmky. Díky tomu, že podsvícení vychází z horní části, dochází k efektními ambientnímu rozplývání barevných světel. Optiše na skleněné spodní váze pak efektně mění optiku. Ale i široké hrdlo vázy na vodu pro snadné mytí a nebo umístění ovocných plátků je něco netradičního a inovativnějšího ve funkci.

Společně s produktem jsme vytvořili novou značku ANIMA. U zrodu značky stála ambice tvůrců přinést na trh inovativní a moderní produkt dnešní doby.

  • Categories:

    Product Design

Click & Share US