Central Node – Visual identity

Visual identity of coworking centre

The coworking center in Ústí nad Labem focuses on supporting start-ups and small businesses which help the Ústí Region to develop. Recently, the centre rebranded from Node5 to the Central Node.

The new visual identity works with the idea of ​​creating a green oasis in the central atrium of the coworking centre. The inspiration came from the Central Park which has the same rectangular ground plan as the atrium.

When designing the logo we incorporated the geometric shape in. The color palette of visual identity combines natural essence and clean lines of an office space.

The responsive logo works well with different claims, demonstrating its flexibility as well as the visionary of the founder of the center, Martin Hausenblas.

Visual identity is reflected in all sorts of communication materials. From offline print materials to online, it is represented both indoors and outdoors, and last but not least, it defines the image on social networks.


Vizuální identita coworkingového centra

Coworkingové centrum v Ústí nad Labem se zaměřuje na podporu start-upů a malých firem, které pomáhají ústeckému kraji se rozvíjet. Zároveň se odpojilo od mateřského pražského centra Node5 a rebrandovalo na Central Node.

Nová vizuální identita pracuje s ideou vytvoření zelené oázy uprostřed coworkingu, která vychází z newyorského Central Parku, jehož charakteristický obdélníkový půdorys je v identitě také akcentovaný.

Při tvorbě loga jsme vycházeli z geometrického tvaru parku a progresivity coworkingu. Barevná paleta vizuální identity v sobě spojuje přírodní esenci a čisté linie kancelářských prostorů.

Responzibilní logo dobře funguje při použití různých hesel a tím ukazuje na svou flexibilitu i na vizionářství zakladatele centra Martina Hausenblase.

Vizuální identita se promítá do všemožných komunikačních materiálů.
Od offline printových materiálů, přes onlinové, dále je zastoupená v interiéru i exteriéru a v neposlední řadě definuje image na sociálních sítích.

 

 

 

  • Categories:

    Graphic Design
  • Client:

    Central Node

Click & Share US