ČEZ Client Center – large-scale illustrations

ČEZ Client Center – large-scale illustrations

For the newly opened branch of the ČEZ client center in Pilsen, we designed large-scale illustrations for walls and glass partitions. The interior was designed by Červený klobouk, the architectural atelier. 

The overall concept of the new approach to the interior also includes working with the centre’s client, who not only handles everything necessary there, but also takes a new enjoyment of the space. The space introduces visitors to important monuments of the city and its neighborhood.

We designed seven large-scale illustrations / wallpapers, six with an urban motif and one with a children’s motif of the Pilsen Zoo, which has been extended with a surface finish that allows children to write on it with a marker. The unifying motive is the geography of the city itself, Pilsen is located at the confluence of four rivers. We sensibly applied the client’s visual identity using corporate paint into the lights in the windows of houses or electric cars on the roads.

In addition to illustrations, we added stickers to the glass walls of offices. Their milk finish creates a discreet screen and separates the client center space from the employee section. The illustrations depict a simplified plan of the city, for the sake of difference we worked with an inverse display of the streets.


Klientské centrum ČEZ – velkoplošné ilustrace

Pro nově otevřenou pobočku klientského centra ČEZ v Plzni jsme navrhli velkoplošné ilustrace na stěny a skleněné příčky. Interiér vzešel z pera ateliéru Červený klobouk.

V celkové koncepci nového přístupu k interiéru patří i práce s klientem centra, který nejen, že v pobočce vyřídí vše potřebné, ale odnese si nový požitek z prostoru. Prostor návštěvníkům přibližuje významné památky města a jeho sousedství.

Ve studiu vzniklo sedm velkoplošných ilustrací / tapet na stěny, šest s městským motivem a jedna s dětským motivem plzeňské Zoo, která je rozšířená o povrchovou úpravu, díky které po ní lze psát fixem. Spojujícím motivem je geografie samotného města ležícího na soutoku čtyř řek. Vizuální identitu klienta jsme nenásilně propsali pomocí korporátní barvy do světel v oknech domů nebo elektromobilů na vozovkách.

Kromě ilustrací jsme interiér doplnili o polepy skleněných stěn kanceláří. Jejich mléčný polep vytváří diskrétní clonu a odděluje prostor klientského centra od zaměstnanecké sekce. Ilustrace vykreslují zjednodušený plán města, pro odlišnost jsme pracovali s inverzním zobrazením ulic.

  • Categories:

    Graphic Design, Space Design

Click & Share US