ČOV

We have prepared a unified visual form of printed materials for the Czech Olympic Committee (COC). We are happy to say that the COC is one of our long-term clients.

The unified visual identity of printed materials was achieved through setting some principles. We designed the geometric morphology, set the colours, which are based on the corporate identity’s main and additional colours.

For print materials of projects that the COC organizes together with its partners (Sazka, ČEZ, Lesy ČR, etc.), we naturally use their corporate identity colours.
The set graphic principles can be applied to any printed materials and formats. The resulting impression is unified and easy to remember.


Pro Český olympijský výbor (ČOV) jsme připravili jednotnou vizuální podobu prezentačních tiskovin. ČOV je jedním z našich stálých klientů, se kterým máme vybudovaný hlubší a dlouhodobý profesní vztah, který nás moc těší.

Jednotné vizuální identity tiskovin jsme docílili nastavením jasných principů. Navrhli jsme geometrické tvarosloví, nastavili barevnost, která vychází z korporátních hlavních i doplňkových barev.

Pro merkantilie projektů, které ČOV pořádá společně se svými partnery (Sazka, ČEZ, Lesy ČR, atd.,) používáme jejich příslušné korporátní barvy.
Nastavené grafické postupy lze aplikovat na jakýchkoliv tiskovinách i formátech. Výsledný dojem je sjednocený a zapamatovatelný.

  • Categories:

    Graphic Design

Click & Share US