Hombre’s Gin

Hombre’s Gin

The trend of handmade local products and client’s own desire to create his own gin led him to contact our studio, which has previous experience with the design of a bottle of liqueurs. From the beginning, the client insisted on tradition, quality of workmanship and a high standard for both packaging design and the brand.
The brand’s name, Hombre’s Gin, comes from Spanish and means man. It is the masculine element and principle that permeates the entire brand and is also reflected in the design of the bottle itself.

The proportions of the glass bottle resemble a muscular figure, which is enlaced by a unique etiquette made of bent aluminum plate, which is provided with an engraved logo. The symbolism of the etiquette surrounding the entire shape of the bottle imaginatively binds the masculine force that is present in the form tension.
At the client’s request, we enriched the bottle with screw elements, which we applied together with nuts to the metal etiquette. We also designed a metal bottle stopper in which a cork is inserted.
Simultaneously with the design of the bottle, a visual identity was created, which is enriched with the handwritten signature of the gin manufacturer. A clever detail of identity is an apostrophe in the form of a drop of gin.


Hombre’s Gin

Trend rukodělných lokálních produktů a vlastní touha vytvořit vlastní gin vedl klienta k oslovení našeho studia, které zkušenosti s návrhem podoby lahve likérů zkušenosti má. Klient od počátku trval na tradicích, kvalitě zpracování a vysokém standardu jak pro obalový design, tak i značku.
Název značky, Hombre’s Gin, vychází ze španělštiny a v překladu znamená muž. A právě mužný prvek a princip prostupuje celým brandem a propisuje se i do samotného designu lahve.

Proporce skleněné lahve připodobňují svalnatou postavu, která je obepnutá jedinečnou etiketou z ohýbaného hliníkového plátu, která je opatřena vygravírovaným logem. Symbolika etikety obepínající celý tvar lahve pomyslně spoutává mužnou sílu, která je cítit v tvarovém pnutí.
Na přání klienta jsme lahev obohatili o šroubové prvky, které jsme aplikovali společně s maticemi na kovovou etiketu. K designu lahve jsme navrhli také kovovou zátku, do které je vložen korek.
Souběžně s designem lahve vznikala i vizuální identita, která je obohacena o vlastnoruční podpis výrobce ginu. Chytrým detailem identity je pak apostrof v podobě kapky ginu.

  • Categories:

    Graphic Design, Product Design

Click & Share US