It’s my life!

Fresh visual identity step by step

It’s my life! is a fast growing company which has become a phenomenon amongst companies that help people lose weight. More and more franchise subdivisions have opened. We created a complex visual identity of the company. From logotype, to corporate identity, to design user manual for use of materials.

The simple font of the logo and the chosen color combination could be described as fresh, trendy and very marketing attractive. We designed other media tools which make the brand more recognizable and memorable for the existing or potential customer. The complexity of our work is also expressed on the packages of the actual products.

Another part of our task was to design the website. We have divided the site into clear sections and made the website environment friendly for a whole scale of different customers.


Fresh vizuální identita krok za krokem

Pro rychle se rozvíjející firmu, která se stala fenoménem v oblasti hubnutí, jsme vytvořili kompletní firemní identitu, zpracovanou do posledního detailu – od logotypu, přes kompletní korporátní identitu, až k vytvoření designového manuálu s pravidly používání firemních materiálů a prvků pro stále se rozrustající číslo franšízových poboček.

Anglickými slůvky trendy a fresh bychom mohli popsat barevnou kombinaci a marketingově snadno rozpoznatelný font písma loga. Vytvořili jsme také další mediální nosiče, které upěvňují rozpoznatelnost a zapamatovatelnost značky u potencionálního i stávajícího zákazníka. Celistvost naší práce zrcadlí i obalové materiály jednotlivých produktových linií pro hubnutí.

Součástí práce byl i nadesignování prostředí webové stránky a jejího rozčlenění do jednotlivých sekcí, které jsou snadno čitelné a mají za úkol oslovit co nejširší spektrum různorodých zákazníků.

 

  • Categories:

    Graphic Design, Space Design
  • Client:

    It's my life!
See Project

Click & Share US