Konica Minolta

Step into the world of holographic projection

Based on a tender we won we started a partnership with the European headquarters of Konicy Minolty in London. We were asked to design a brand new product – a headset which uses the potential of holographic projection for work in different industries.

The investor provided a comprehensive hardware needed for efficient functioning of the product. The strict requirement for functionality together with high demands on ergonomics were the key factors in the designing process. To make the product as user-friendly as possible, we designed a removable protective shield with side openings to prevent the glasses from fogging up. Moreover, there are two different ways to wear the glasses. In the end we have produced several functioning prototypes with regard to simplicity of the production process.


Krok do světa holografické projekce

Skrze výběrové řízení jsme se dostali ke spolupráci s evropskou centrálou Konicy Minolty v Londýně a BIC Brno, abychom navrhli design zcela nového produktu – pracovních brýlí využívajících potenciál holografického promítání pro pracovní procesy v různých odvětvích průmyslu.

Zadavatel dodal komplexní hardware, potřebný pro správné fungování, a právě nekompromisní funkčnost spojená s vysokými nároky na ergonomii byla hlavním motivem celého návrhu. Praktičnost produktu jsme podpořili například oddělitelným ochranným sklíčkem s otvory proti mlžení a dvěma možnostmi uchycení brýlí na hlavě nositele. Naším výstupem bylo také několik funkčních prototypů, samozřejmě se zřetelem na vyrobitelnost jednotlivých komponentů.

V průběhu prací jsme úzce spolupracovali s ergonomy. Ti pro nás připravili studie o použitelnosti námi navržených designových brýlí. Tyto teorie jsme následně ověřovali na funkčních maketách, které vznikaly přímo u nás ve studiu. Jednalo se o funkční modely vytvořené prostřednictvím 3D tisku a následné postprodukce. 

  • Categories:

    Product Design
  • Client:

    Konica Minolta

Click & Share US