A Motorboat Concept

Hybrid of sports boat and jet ski

We worked on a concept of a small sports motorboat with a driving system of a jet-ski. Instead of a regular propeller it uses a turbine and the design of the boat has been adapted accordingly to suit this feature.

Just like a jet ski the boat has two seats one behind the other but it is completed with a hood which makes it more comfortable for the potential user. This boat is supposed to be for leisure time and fun rides.


Hybrid sportovní lodě a vodního skútru

Zabývali jsme se konceptem malého sportovního motorového člunu, který kompletně využívá hnací soustavu vodního skútru. Tak vznikla designová studie lehkého motorového plavidla, které by bylo zcela optimální pro přímořské pobřežní plavby. Tato loď nepoužívá klasický lodní šroub, ale turbínu. Tomu muselo být následně uzpůsobeno i tvarování studie.

Stroj si zachovává dvě místa při sezení obkročmo, stejně, jako by tomu bylo na skútru, ale přidává ‚‚kapotáž‘‘ malého sportovního člunu a obohacuje jej tak o komfort využívání, čemuž odpovídá i předpokládané užívání člunu jako vyjížďkový volnočasový dopravní prostředek.

S profesionály z oboru hydrodynamiky jsme řešili ve fázi návrhu také základní otázky jako rozložení váhy, umístění motoru a usazení pasažérů tak, aby byla jízda ve člunu pohodlná a bezpečná.

  • Categories:

    Product Design

Click & Share US