Concept of a carbon frame
Concept of carbon frame with colours
Visualization of frame concept

Author – Road Bike Concept

Concept of a carbon frame

We designed a compact design of a carbon frame for a road bike project of the Czech producer Author. During the designing process we had to consider all the possibilities and limitations of producing and forming carbon.

First of all we had to take into account all the requirements for the strength of this material. We also had to consult with professionals from a company that carries out research on this material. Secondly we paid attention to the level of ergonomics and to the implementation of the czech producers identity.

Finally the compactness of this design was completed with graphic structures and labels. We created those for the final design based on the company’s graphic logo manual.


Koncept karbonového rámu

Pro českého výrobce jízdních kol jsme navrhli kompletní design silničního karbonového rámu.  

Při návrhu byly zohledňovány možnosti a omezení spojené s výrobou a tvarováním tohoto materiálu, jako i nároky na pevnost, které byli konzultovány přímo s firmou zabývající se jejich vývojem. Stejně podstatnou částí pro nás byla vysoká úroveň ergonomie a implementace identity českého výrobce.

Celistvost našeho návrhu dokreslují i návrhy grafického členění a polepů, které jsme navrhli přesně na konečný vzhled rámu, spolu s grafickým manuálem na užívání loga a značky.

 

  • Categories:

    Product Design
  • Client:

    Author
See Project

Click & Share US