Visual identity concept of Shisha Original

Shisha Original – visual identity

New brand of luxury hookahs

Our studio have designed a series of hookahs. Because we admire traditional Czech craft we chose porcelain and glass as the main materials.

Shisha Original is a unique product with Czech design. Due to finest materials the hookahs are luxurious. We have also created a brand – Shisha Original, to which we’ve designed a logo and a whole visual identity. It’s applications range from business cards and catalogues to a website and an eshop.

Our complex cooperation with the client Shisha Original is not just about the new design product but also includes graphic design. From the very beginning these two visual aspects – product and graphic design – have been influenced by one another. Besides the whole visual identity and the website we have also designed the additional graphic materials.

From tiny business cards to bigger certificates of quality for each Aristo shisha we have also worked on the visuals – handouts, banners, info panels – for different design markets, trade shows or exhibitions. One of our products was also the packing box for the product MOOD.


Nová značka luxusních dýmek

Naše studio vytvořilo novou sérii vodních dýmek. Protože vzhlížíme k tradičním českým řemeslům a ruční výrobě, vybrali jsme jako hlavní materiál pro tuto dýmku porcelán a sklo.

Shisha Original je unikátní product s odkazem na tradiční český design. Díky prvotřídním materiálům jde o velmi luxusní záležitost. Společně s produktem jsme vytvořili úplně novou značku – Shisha Original. Pro tu jsme navrhli logo a komplexní vizuální identitu. Její aplikace zasahují všechny oblasti prezentace značky od vizitek a katalogů až po webovou stránku a eshop. 

Naše komplexní spolupráce s klientem Shisha Original zahrnuje kromě produktového designu i design grafický. Od počátku jsme se tak mohli vizuálně inspirovat a ovlivňovat v obou disciplínách najednou. Kromě kompletní vizuální identity či návrhu webové stránky, jsme vytvářeli všechny doprovodné grafické materiály.

Od rozměrově nejmenších věcí, jakými jsou například vizitky, přes ty větší a komplexnější, jakými jsou certifikáty pro každou jednu dýmku Aristo, tak naše tvorba doprovázela jedinečné luxusní vodní dýmky na nejrůznějšch eventových akcích, výstavách či veletrzích ve formě letáků nebo různě stylizovaných informačních a dekoračních ploch a v neposlední řadě prošla rukami našich grafiků i samotná krabice produktu MOOD.

  • Categories:

    Graphic Design, Space Design, Web Design
  • Client:

    Shisha Original
See Project

Click & Share US