Steinex

Unification of Steinex’s communication

We cooperate with one of the oldest butcheries in the Czech Republic – Steinex. We have unified the communication, formulated the brand identity and now we create design for all of its applications. The main goal is to make the brand recognizable and memorable i B2B and B2C segments.

While formulating the brand identity we had to find the best colours for the company as well as the rules for photos and other elements. It was necessary to connect the legacy of the old family business with the modern view of meat and butchers.


Sjednocení komunikace řeznictví Steinex

Dlouhodobě spolupracujeme se společností Steinex – jedním z nejstarších řeznictví v České republice. Pro tuto společnost nastavujeme vizuální identitu a pečujeme o všechny její aplikace. Z počátku bylo nutné provést analýzu dosavadní komunikace značky a veškerou komunikace sjednotit. Zároveň byla potřeba veškeré prvky komunikace dostatečně rozlišit od konkurence tak, aby byla byla značka na první pohled rozeznatelná a zapamatovatelná v B2B i v B2C segmentech.

V průběhu procesu sjednocování komunikace jsme tak museli najít vhodnou barevnost, pravidla pro fotografie reprezentující firmu a další komunikační prvky. Vše tak, abychom spojili historický odkaz velké rodinné firmy a moderního přístupu k výrobě i filozofii značky a oboru zpracování masa jako takového.

V rámci spolupráce tak vytváříme veškeré grafické návrhy od balení produktů a etiket přes množství letáků, inzerce a prezentačních materiálů až po design webových stránek a produktových webů. Podílíme se také na vzhledu výstavních stánků.

  • Categories:

    Graphic Design, Web Design
  • Client:

    Steinex
See Project

Click & Share US